Markus 1:1

ABBegin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.
SVHet begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zone Gods.
Steph αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου υιου του θεου
Trans.archē tou euangeliou iēsou christou yiou tou theou

Algemeen

Zie ook: Evangelie naar Markus, Jezus Christus, Nieuwe Testament

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

  1. Inleiding en eerste gebeurtenissen (hoofdstuk 1:1-13)
  2. Eerste optreden van Jezus in Galilea (van 1:14 t/m 7:23)
  3. Rondreis door Tyrus en Sidon (7:24-30)
  4. Christus onderricht en optreden in Noord-Galilea (7:31 t/m 9:50)
  5. Bediening in Perea en reis naar Jeruzalem (10:1-52)
  6. Gebeurtenissen tijdens de lijdensweek (hoofdstuk 11 t/m 16:8)

Overzicht hoofdstuk

Chiasme in vers 1-15

A 1 Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.
   B 2 Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken,
      C 3 en: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
         D 4 Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.
            E 5 En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
               F 6 En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen en wilde honing. 7 En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij Wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken.
            E' 8 Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.
         D' 9 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.
      C' 10 En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. 11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! 12 En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.
   B' 13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.
A' 14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Aantekeningen

Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zone Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αρχη
Het begin
του
-
ευαγγελιου
des Evangelies
ιησου
van JEZUS
χριστου
CHRISTUS
υιου
den Zoon
του
-
θεου
van God

Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zone Gods.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!