Markus 1:35

SVEn des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar.
Steph και πρωι εννυχον λιαν αναστας εξηλθεν και απηλθεν εις ερημον τοπον κακει προσηυχετο
Trans.kai prōi ennychon lian anastas exēlthen kai apēlthen eis erēmon topon kakei prosēycheto

Algemeen

Zie ook: Bidden, Morgen, Ochtend, Nacht
Mattheus 14:23, Lukas 4:42

Aantekeningen

En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πρωι
des morgens vroeg
εννυχον
in den nacht
λιαν
als het nog diep
αναστας
was, opgestaan zijnde

-
εξηλθεν
ging Hij uit

-
και
en
απηλθεν
ging henen

-
εις
in
ερημον
een woeste
τοπον
plaats
κακει
aldaar
προσηυχετο
en bad

-

En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!