Markus 2:18

SVEn de discipelen van Johannes en der Farizeen vastten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en der Farizeen, en Uw discipelen vasten niet?
Steph και ησαν οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευοντες και ερχονται και λεγουσιν αυτω διατι οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευουσιν οι δε σοι μαθηται ου νηστευουσιν
Trans.kai ēsan oi mathētai iōannou kai oi tōn pharisaiōn nēsteuontes kai erchontai kai legousin autō diati oi mathētai iōannou kai oi tōn pharisaiōn nēsteuousin oi de soi mathētai ou nēsteuousin

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Vasten
Mattheus 9:14, Lukas 5:33

Aantekeningen

En de discipelen van Johannes en der Farizeeën vastten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en der Farizeeën, en Uw discipelen vasten niet?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ησαν
vastten

-
οι
-
μαθηται
de discipelen
ιωαννου
van Johannes
και
en
οι
-
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
νηστευοντες
vasten

-
και
en
ερχονται
zij kwamen

-
και
en
λεγουσιν
zeiden

-
αυτω
tot Hem
δια
-
τι
-
οι
-
μαθηται
discipelen
ιωαννου
van Johannes
και
en
οι
-
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
νηστευουσιν
-

-
οι
-
δε
en
σοι
Uw
μαθηται
de discipelen
ου
niet
νηστευουσιν
vasten

-

En de discipelen van Johannes en der Farizeen vastten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en der Farizeen, en Uw discipelen vasten niet?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!