Markus 3:23

SVEn hen tot Zich geroepen hebbende, zeide Hij tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan den satan uitwerpen?
Steph και προσκαλεσαμενος αυτους εν παραβολαις ελεγεν αυτοις πως δυναται σατανας σαταναν εκβαλλειν
Trans.kai proskalesamenos autous en parabolais elegen autois pōs dynatai satanas satanan ekballein

Algemeen

Zie ook: satan
Mattheus 12:25

Aantekeningen

En hen tot Zich geroepen hebbende, zeide Hij tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan den satan uitwerpen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσκαλεσαμενος
tot Zich geroepen hebbende

-
αυτους
hen
εν
in
παραβολαις
gelijkenissen
ελεγεν
zeide Hij

-
αυτοις
tot hen
πως
Hoe
δυναται
kan

-
σατανας
den satan
σαταναν
de satan
εκβαλλειν
uitwerpen

-

En hen tot Zich geroepen hebbende, zeide Hij tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan den satan uitwerpen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!