Markus 3:27

SVEr kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst den sterke bindt; en alsdan zal hij zijn huis beroven.
Steph ου δυναται ουδεις τα σκευη του ισχυρου εισελθων εις την οικιαν αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει
Trans.ou dynatai oudeis ta skeuē tou ischyrou eiselthōn eis tēn oikian autou diarpasai ean mē prōton ton ischyron dēsē kai tote tēn oikian autou diarpasei

Algemeen

Zie ook: Mattheus 12:29, Colossenzen 2:15

Aantekeningen

Er kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst den sterke bindt; en alsdan zal hij zijn huis beroven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουδεις
niemand
δυναται
Er kan

-
τα
-
σκευη
vaten
του
-
ισχυρου
eens sterken
εισελθων
ingaan

-
εις
in
την
-
οικιαν
het huis
αυτου
en zijn
διαρπασαι
beroven

-
εαν
indien
μη
hij niet
πρωτον
eerst
τον
-
ισχυρον
den sterke
δηση
bindt

-
και
en
τοτε
alsdan
την
-
οικιαν
huis
αυτου
zijn
διαρπαση
ontroven

-

Er kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst den sterke bindt; en alsdan zal hij zijn huis beroven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!