Markus 4:20

SVEn dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd[voud].
Steph και ουτοι εισιν οι επι την γην την καλην σπαρεντες οιτινες ακουουσιν τον λογον και παραδεχονται και καρποφορουσιν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον
Trans.kai outoi eisin oi epi tēn gēn tēn kalēn sparentes oitines akouousin ton logon kai paradechontai kai karpophorousin en triakonta kai en exēkonta kai en ekaton

Aantekeningen

En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd[voud].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ουτοι
dezen
εισιν
zijn

-
οι
-
επι
die in
την
-
γην
aarde
την
-
καλην
de goede
σπαρεντες
bezaaid zijn

-
οιτινες
welke
ακουουσιν
horen

-
τον
-
λογον
het Woord
και
en
παραδεχονται
aannemen

-
και
en
καρποφορουσιν
dragen vruchten

-
εν
-

het andere
τριακοντα
dertig
και
-
εν
-

het ene
εξηκοντα
zestig
και
-
εν
-

het andere
εκατον
honderd

En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderd[voud].


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!