Markus 4:30

SVEn Hij zeide: Waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelve vergelijken?
Steph και ελεγεν τινι ομοιωσωμεν την βασιλειαν του θεου η εν ποια παραβολη παραβαλωμεν αυτην
Trans.kai elegen tini omoiōsōmen tēn basileian tou theou ē en poia parabolē parabalōmen autēn

Algemeen

Zie ook: Gelijkenissen, Koninkrijk Gods
Mattheus 13:31, Lukas 13:18

Aantekeningen

En Hij zeide: Waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelve vergelijken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελεγεν
Hij zeide

-
τινι
Waarbij
ομοιωσωμεν
zullen wij

-
την
-
βασιλειαν
het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods
η
of
εν
met
ποια
wat
παραβολη
gelijkenis
παραβαλωμεν
zullen wij

-
αυτην
hetzelve

En Hij zeide: Waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelve vergelijken?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!