Markus 6:1

SVEn Hij ging van daar weg, en kwam in Zijn vaderland, en Zijn discipelen volgden Hem.
Steph και εξηλθεν εκειθεν και ηλθεν εις την πατριδα αυτου και ακολουθουσιν αυτω οι μαθηται αυτου
Trans.kai exēlthen ekeithen kai ēlthen eis tēn patrida autou kai akolouthousin autō oi mathētai autou

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Nazareth
Mattheus 13:53, Lukas 4:16

Overzicht


Aantekeningen

En Hij ging van daar weg, en kwam in Zijn vaderland, en Zijn discipelen volgden Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξηλθεν
Hij ging

-
εκειθεν
van daar
και
en
ηλθεν
kwam

-
εις
in
την
-
πατριδα
vaderland
αυτου
Zijn
και
en
ακολουθουσιν
volgden

-
αυτω
Hem
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
Zijn

En Hij ging van daar weg, en kwam in Zijn vaderland, en Zijn discipelen volgden Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!