Markus 6:32

SVEn zij vertrokken in een schip, naar een woeste plaats, alleen.
Steph και απηλθον εις ερημον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν
Trans.kai apēlthon eis erēmon topon tō ploiō kat idian

Algemeen

Zie ook: Schip, Schepen
Mattheus 14:13, Lukas 9:2, Lukas 9:10, Johannes 6:1

Aantekeningen

En zij vertrokken in een schip, naar een woeste plaats, alleen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απηλθον
zij vertrokken

-
εις
naar
ερημον
een woeste
τοπον
plaats
τω
-
πλοιω
een schip
κατ
alleen
ιδιαν
-

En zij vertrokken in een schip, naar een woeste plaats, alleen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!