Markus 7:22

SVDieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.
Steph κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολος ασελγεια οφθαλμος πονηρος βλασφημια υπερηφανια αφροσυνη
Trans.klopai pleonexiai ponēriai dolos aselgeia ophthalmos ponēros blasphēmia yperēphania aphrosynē

Algemeen

Zie ook: Dief, Diefstal, Stelen, Lastering

Aantekeningen

Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κλοπαι
Dieverijen
πλεονεξιαι
gierigheden
πονηριαι
boosheden
δολος
bedrog
ασελγεια
ontuchtigheid
οφθαλμος
oog
πονηρος
een boos
βλασφημια
lastering
υπερηφανια
hovaardij
αφροσυνη
onverstand

Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!