Markus 7:29

SVEn Hij zeide tot haar: Om dezes woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren.
Steph και ειπεν αυτη δια τουτον τον λογον υπαγε εξεληλυθεν το δαιμονιον εκ της θυγατρος σου
Trans.kai eipen autē dia touton ton logon ypage exelēlythen to daimonion ek tēs thygatros sou

Algemeen

Zie ook: Demonen

Prikkel Woorden hebben effect


Aantekeningen

En Hij zeide tot haar: Om dezes woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτη
tot haar
δια
Om
τουτον
dezes
τον
-
λογον
woords
υπαγε
wil ga heen

-
εξεληλυθεν
uitgevaren

-
το
-
δαιμονιον
de duivel
εκ
uit
της
-
θυγατρος
dochter
σου
uw

En Hij zeide tot haar: Om dezes woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!