Markus 7:34

SVEn opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem: Effatha! dat is: wordt geopend!
Steph και αναβλεψας εις τον ουρανον εστεναξεν και λεγει αυτω εφφαθα ο εστιν διανοιχθητι
Trans.kai anablepsas eis ton ouranon estenaxen kai legei autō ephphatha o estin dianoichthēti

Algemeen

Prikkel Geopend!


Aantekeningen

En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem: Effatha! dat is: wordt geopend!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναβλεψας
opwaarts ziende

-
εις
naar
τον
-
ουρανον
den hemel
εστεναξεν
zuchtte Hij

-
και
en
λεγει
zeide

-
αυτω
tot hem
εφφαθα
Effatha
ο
-
εστιν
is

-
διανοιχθητι
wordt geopend

-

En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem: Effatha! dat is: wordt geopend!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!