Markus 9:35

SVEn nedergezeten zijnde, riep Hij de twaalven, en zeide tot hen: Indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn, en aller dienaar.
Steph και καθισας εφωνησεν τους δωδεκα και λεγει αυτοις ει τις θελει πρωτος ειναι εσται παντων εσχατος και παντων διακονος
Trans.kai kathisas ephōnēsen tous dōdeka kai legei autois ei tis thelei prōtos einai estai pantōn eschatos kai pantōn diakonos

Algemeen

Zie ook: Mattheus 20:27, Markus 10:43

Aantekeningen

En nedergezeten zijnde, riep Hij de twaalven, en zeide tot hen: Indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn, en aller dienaar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
καθισας
nedergezeten zijnde

-
εφωνησεν
riep Hij

-
τους
-
δωδεκα
de twaalven
και
en
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
ει
-
τις
-
θελει
wil

-
πρωτος
de eerste
ειναι
zijn

-
εσται
die zal

-
παντων
van allen
εσχατος
de laatste
και
en
παντων
aller
διακονος
dienaar

En nedergezeten zijnde, riep Hij de twaalven, en zeide tot hen: Indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn, en aller dienaar.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!