Markus 9:36

SVEn nemende een kindeken, stelde Hij dat midden onder hen, en omving het met Zijn armen, en zeide tot hen:
Steph και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις
Trans.kai labōn paidion estēsen auto en mesō autōn kai enankalisamenos auto eipen autois

Algemeen

Zie ook: Markus 10:16

Aantekeningen

En nemende een kindeken, stelde Hij dat midden onder hen, en omving het met Zijn armen, en zeide tot hen:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λαβων
nemende

-
παιδιον
een kindeken
εστησεν
stelde Hij

-
αυτο
het
εν
midden
μεσω
-
αυτων
dat
και
en
εναγκαλισαμενος
met Zijn armen

-
αυτο
tot hen
ειπεν
en zeide

-
αυτοις
onder hen

En nemende een kindeken, stelde Hij dat midden onder hen, en omving het met Zijn armen, en zeide tot hen:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!