Mattheus 10:38

SVEn die zijn kruis niet [op zich] neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
Steph και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου αξιος
Trans.kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolouthei opisō mou ouk estin mou axios

Algemeen

Zie ook: Kruis
Mattheus 16:24, Markus 8:34, Lukas 9:23, Lukas 14:27

Aantekeningen

En die zijn kruis niet [op zich] neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ος
die
ου
niet
λαμβανει
neemt

-
τον
-
σταυρον
kruis
αυτου
zijn
και
en
ακολουθει
navolgt

-
οπισω
-
μου
Mijns
ουκ
niet
εστιν
is

-
μου
Mij
αξιος
waardig

En die zijn kruis niet [op zich] neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!