Mattheus 10:39

SVDie zijn ziel vindt, zal [dezelve] verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.
Steph ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
Trans.o eurōn tēn psychēn autou apolesei autēn kai o apolesas tēn psychēn autou eneken emou eurēsei autēn

Algemeen

Zie ook: Ziel
Mattheus 16:25, Markus 8:35, Lukas 9:24, Lukas 17:33, Johannes 12:25

Aantekeningen

Die zijn ziel vindt, zal [dezelve] verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
ευρων
vindt

-
την
-
ψυχην
ziel
αυτου
Die zijn
απολεσει
verliezen

-
αυτην
zal
και
en
ο
-
απολεσας
zal verloren hebben

-
την
-
ψυχην
ziel
αυτου
zal dezelve
ενεκεν
om
εμου
Mijnentwil
ευρησει
vinden

-
αυτην
die zijn

Die zijn ziel vindt, zal [dezelve] verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!