Mattheus 11:3

SVEn zeide tot Hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?
Steph ειπεν αυτω συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμεν
Trans.eipen autō sy ei o erchomenos ē eteron prosdokōmen

Aantekeningen

En zeide tot Hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
En zeide

-
αυτω
tot hem
συ
Gij
ει
Zijt

-
ο
-
ερχομενος
Degene, Die komen zou

-
η
of
ετερον
een anderen
προσδοκωμεν
verwachten wij

-

En zeide tot Hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!