Mattheus 11:5

SVDe blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.
Steph τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται
Trans.typhloi anablepousin kai chōloi peripatousin leproi katharizontai kai kōphoi akouousin nekroi egeirontai kai ptōchoi euangelizontai

Algemeen

Zie ook: 4Q521, Blind, Doof, Evangelisatie, Kreupel, Melaats, Opstanding (uit de dood)
Jesaja 29:18, Jesaja 35:5, Jesaja 61:1, Lukas 4:18

Aantekeningen

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τυφλοι
De blinden
αναβλεπουσιν
worden ziende

-
και
en
χωλοι
de kreupelen
περιπατουσιν
wandelen

-
λεπροι
de melaatsen
καθαριζονται
worden gereinigd

-
και
en
κωφοι
de doven
ακουουσιν
horen

-
νεκροι
de doden
εγειρονται
worden opgewekt

-
και
en
πτωχοι
den armen
ευαγγελιζονται
wordt het Evangelie verkondigd

-

De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!