Mattheus 12:2

SVEn de Farizeen, [dat] ziende, zeiden tot Hem: Zie, Uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op den sabbat.
Steph οι δε φαρισαιοι ιδοντες ειπον αυτω ιδου οι μαθηται σου ποιουσιν ο ουκ εξεστιν ποιειν εν σαββατω
Trans.oi de pharisaioi idontes eipon autō idou oi mathētai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatō

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Sabbat

Aantekeningen

En de Farizeeën, [dat] ziende, zeiden tot Hem: Zie, Uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op den sabbat.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
φαρισαιοι
de Farizeën
ιδοντες
ziende

-
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot Hem
ιδου
Zie

-
οι
-
μαθηται
discipelen
σου
Uw
ποιουσιν
te doen

-
ο
wat
ουκ
niet
εξεστιν
geoorloofd is

-
ποιειν
doen

-
εν
op
σαββατω
den sabbat

En de Farizeeën, [dat] ziende, zeiden tot Hem: Zie, Uw discipelen doen wat niet geoorloofd is te doen op den sabbat.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!