Mattheus 13:27

ABEn de lijfeigenen van de eigenaar kwamen en zeiden tot hem: Meester, heb je geen goed zaad in je akker gezaaid? Van waar komt dan deze dolik?
SVEn de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
Steph προσελθοντες δε οι δουλοι του οικοδεσποτου ειπον αυτω κυριε ουχι καλον σπερμα εσπειρας εν τω σω αγρω ποθεν ουν εχει τα ζιζανια
Trans.proselthontes de oi douloi tou oikodespotou eipon autō kyrie ouchi kalon sperma espeiras en tō sō agrō pothen oun echei ta zizania

Algemeen

Zie ook: Dolik, Onkruid

Aantekeningen

En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσελθοντες
gingen

-
δε
En
οι
-
δουλοι
de dienstknechten
του
-
οικοδεσποτου
van den heer des huizes
ειπον
en zeiden

-
αυτω
tot hem
κυριε
Heere
ουχι
hebt gij niet
καλον
goed
σπερμα
zaad
εσπειρας
gezaaid

-
εν
in
τω
-
σω
uw
αγρω
akker
ποθεν
Van waar
ουν
dan
εχει
heeft hij

-
ζιζανια
dit onkruid

En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!