Mattheus 13:37

SVEn Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;
Steph ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοισ ο σπειρων το καλον σπερμα εστιν ο υιος του ανθρωπου
Trans.o de apokritheis eipen autois̱ o speirōn to kalon sperma estin o yios tou anthrōpou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (God), Zoon des mensen

Aantekeningen

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
αποκριθεις
Hij, antwoordende

-
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
ο
-
σπειρων
zaait

-
το
-
καλον
Die het goede
σπερμα
zaad
εστιν
is

-
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!