Mattheus 13:47

SVWederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten [van vissen] samenbrengt;
Steph παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν και εκ παντος γενους συναγαγουση
Trans.palin omoia estin ē basileia tōn ouranōn sagēnē blētheisē eis tēn thalassan kai ek pantos genous synagagousē

Algemeen

Zie ook: Vissen

Aantekeningen

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten [van vissen] samenbrengt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παλιν
Wederom
ομοια
gelijk aan
εστιν
is

-
η
-
βασιλεια
het Koninkrijk
των
-
ουρανων
der hemelen
σαγηνη
een net
βληθειση
geworpen

-
εις
in
την
-
θαλασσαν
de zee
και
en
εκ
dat allerlei
παντος
-
γενους
soorten
συναγαγουση
samenbrengt

-

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten [van vissen] samenbrengt;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!