Mattheus 13:48

SVHetwelk, wanneer het vol geworden is, [de vissers] aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in [hun] vaten, maar het kwade werpen zij weg.
Steph ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγεια τα δε σαπρα εξω εβαλον
Trans.ēn ote eplērōthē anabibasantes epi ton aigialon kai kathisantes synelexan ta kala eis angeia ta de sapra exō ebalon

Algemeen

Zie ook: Strand, Oever, Visser

Aantekeningen

Hetwelk, wanneer het vol geworden is, [de vissers] aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in [hun] vaten, maar het kwade werpen zij weg.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ην
Hetwelk
οτε
wanneer
επληρωθη
het vol geworden is

-
αναβιβασαντες
optrekken

-
επι
aan
τον
-
αιγιαλον
den oever
και
en
καθισαντες
nederzittende

-
συνελεξαν
uit

-
τα
-
καλα
het goede
εις
in
αγγεια
vaten
τα
-
δε
maar
σαπρα
het kwade
εξω
weg
εβαλον
werpen zij

-

Hetwelk, wanneer het vol geworden is, [de vissers] aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in [hun] vaten, maar het kwade werpen zij weg.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!