Mattheus 15:36

SVEn Hij nam de zeven broden en de vissen, en als Hij gedankt had, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen; en de discipelen [gaven ze] aan de schare.
Steph και λαβων τους επτα αρτους και τους ιχθυας ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν τοις μαθηταις αυτου οι δε μαθηται τω οχλω
Trans.kai labōn tous epta artous kai tous ichthyas eucharistēsas eklasen kai edōken tois mathētais autou oi de mathētai tō ochlō

Algemeen

Zie ook: Brood, Vissen, Zeven (getal)
1 Samuel 9:13

Aantekeningen

En Hij nam de zeven broden en de vissen, en als Hij gedankt had, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen; en de discipelen [gaven ze] aan de schare.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λαβων
Hij nam

-
τους
-
επτα
de zeven
αρτους
broden
και
en
τους
-
ιχθυας
de vissen
ευχαριστησας
en als Hij gedankt had

-
εκλασεν
brak Hij

-
και
ze, en
εδωκεν
gaf

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
ze Zijn
οι
-
δε
en
μαθηται
de discipelen
τω
-
οχλω
aan de schare

En Hij nam de zeven broden en de vissen, en als Hij gedankt had, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen; en de discipelen [gaven ze] aan de schare.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!