Mattheus 16:1

SVEn de Farizeen en Sadduceen tot Hem gekomen zijnde, en [Hem] verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.
Steph και προσελθοντες οι φαρισαιοι και σαδδουκαιοι πειραζοντες επηρωτησαν αυτον σημειον εκ του ουρανου επιδειξαι αυτοις
Trans.kai proselthontes oi pharisaioi kai saddoukaioi peirazontes epērōtēsan auton sēmeion ek tou ouranou epideixai autois

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Sadduceeen
Mattheus 12:38, Markus 8:11, Lukas 11:29, Lukas 12:54, Johannes 6:30

Overzicht


Aantekeningen

En de Farizeeën en Sadduceeën tot Hem gekomen zijnde, en [Hem] verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθοντες
tot Hem gekomen zijnde

-
οι
-
φαρισαιοι
de Farizeën
και
en
σαδδουκαιοι
Sadduceën
πειραζοντες
en verzoekende

-
επηρωτησαν
begeerden

-
αυτον
van Hem
σημειον
een teken
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
επιδειξαι
zou tonen

-
αυτοις
dat Hij hun

En de Farizeeën en Sadduceeën tot Hem gekomen zijnde, en [Hem] verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!