Mattheus 16:21

SVVan toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.
Steph απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις ιεροσολυμα και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι
Trans.apo tote ērxato o iēsous deiknyein tois mathētais autou oti dei auton apelthein eis ierosolyma kai polla pathein apo tōn presbyterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē ēmera egerthēnai

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Jeruzalem, Jezus Christus, Lijden, Opstanding (Jezus), Oudsten, Ouderling, Priester, Schriftgeleerde
Mattheus 17:22, Mattheus 20:18, Markus 8:31, Markus 9:31, Markus 10:33, Lukas 9:22, Lukas 18:31, Lukas 24:7

Aantekeningen

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απο
Van
τοτε
toen aan
ηρξατο
begon

-
ο
-
ιησους
Jezus
δεικνυειν
te vertonen

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
Zijn
οτι
dat
δει
moest

-
αυτον
Hij
απελθειν
heengaan

-
εις
naar
ιεροσολυμα
Jeruzalem
και
en
πολλα
veel
παθειν
lijden

-
απο
van
των
-
πρεσβυτερων
de ouderlingen
και
en
αρχιερεων
overpriesteren
και
en
γραμματεων
Schriftgeleerden
και
en
αποκτανθηναι
gedood worden

-
και
en
τη
-
τριτη
ten derden
ημερα
dage
εγερθηναι
opgewekt worden

-

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!