Mattheus 16:22

SVEn Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, [wees] U genadig! dit zal U geenszins geschieden.
Steph και προσλαβομενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω λεγων ιλεως σοι κυριε ου μη εσται σοι τουτο
Trans.kai proslabomenos auton o petros ērxato epitiman autō legōn ileōs soi kyrie ou mē estai soi touto

Algemeen

Zie ook: Petrus

Aantekeningen

En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, [wees] U genadig! dit zal U geenszins geschieden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσλαβομενος
tot zich genomen hebbende

-
αυτον
Hem
ο
-
πετρος
Petrus
ηρξατο
begon

-
επιτιμαν
te bestraffen

-
αυτω
Hem
λεγων
zeggende

-
ιλεως
genadig
σοι
zal
κυριε
Heere
ου
-
μη
-
εσται
geschieden

-
σοι
-
τουτο
dit

En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, [wees] U genadig! dit zal U geenszins geschieden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!