Mattheus 17:6

SVEn de discipelen, [dit] horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.
Steph και ακουσαντες οι μαθηται επεσον επι προσωπον αυτων και εφοβηθησαν σφοδρα
Trans.kai akousantes oi mathētai epeson epi prosōpon autōn kai ephobēthēsan sphodra

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat

Aantekeningen

En de discipelen, [dit] horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ακουσαντες
horende

-
οι
-
μαθηται
de discipelen
επεσον
vielen

-
επι
op
προσωπον
aangezicht
αυτων
hun
και
en
εφοβηθησαν
bevreesd

-
σφοδρα
zeer

En de discipelen, [dit] horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!