Mattheus 18:13

SVEn indien het geschiedt, dat hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest.
Steph και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην λεγω υμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις εννενηκονταεννεα τοις μη πεπλανημενοις
Trans.kai ean genētai eurein auto amēn legō ymin oti chairei ep autō mallon ē epi tois ennenēkontaennea tois mē peplanēmenois

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar
Lukas 15:7

Aantekeningen

En indien het geschiedt, dat hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εαν
indien
γενηται
het geschiedt

-
ευρειν
vindt

-
αυτο
dat hij hetzelve
αμην
voorwaar
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
-
οτι
dat
χαιρει
verblijdt

-
επ
over
αυτω
hetzelve
μαλλον
hij zich meer
η
dan
επι
over
τοις
die
ενενηκοντα
de negen en negentig
εννεα
-
τοις
-
μη
niet
πεπλανημενοις
afgedwaald zijn geweest

-

En indien het geschiedt, dat hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!