Mattheus 18:2

SVEn Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;
Steph και προσκαλεσαμενος ο ιησουσ παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων
Trans.kai proskalesamenos o iēsous̱ paidion estēsen auto en mesō autōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσκαλεσαμενος
tot Zich geroepen hebbende

-
ο
-
ιησους
Jezus
παιδιον
een kindeken
εστησεν
stelde

-
αυτο
dat
εν
in
μεσω
het midden
αυτων
van hen

En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!