Mattheus 18:21

SVToen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven? Tot zevenmaal?
Steph τοτε προσελθων αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ποσακις αμαρτησει εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακις
Trans.tote proselthōn autō o petros eipen kyrie posakis amartēsei eis eme o adelphos mou kai aphēsō autō eōs eptakis

Algemeen

Zie ook: Petrus, Zonde
Lukas 17:4

Aantekeningen

Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven? Tot zevenmaal?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
προσελθων
kwam

-
αυτω
tot Hem
ο
-
πετρος
Petrus
ειπεν
en zeide

-
κυριε
Heere
ποσακις
hoe menigmaal
αμαρτησει
zondigen

-
εις
tegen
εμε
mij
ο
-
αδελφος
broeder
μου
zal mijn
και
en
αφησω
vergeven

-
αυτω
ik hem
εως
Tot
επτακις
zevenmaal

Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven? Tot zevenmaal?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!