Mattheus 18:23

SVDaarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde.
Steph δια τουτο ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει ος ηθελησεν συναραι λογον μετα των δουλων αυτου
Trans.dia touto ōmoiōthē ē basileia tōn ouranōn anthrōpō basilei os ēthelēsen synarai logon meta tōn doulōn autou

Algemeen

Zie ook: Koninkrijk Gods

Aantekeningen

Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Daarom
τουτο
-
ωμοιωθη
vergeleken

-
η
-
βασιλεια
wordt het Koninkrijk
των
-
ουρανων
der hemelen
ανθρωπω
bij een zeker
βασιλει
koning
ος
die
ηθελησεν
wilde

-
συναραι
houden

-
λογον
rekening
μετα
met
των
-
δουλων
dienstknechten
αυτου
zijn

Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!