Mattheus 18:3

SVEn zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.
Steph και ειπεν αμην λεγω υμιν εαν μη στραφητε και γενησθε ως τα παιδια ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων
Trans.kai eipen amēn legō ymin ean mē straphēte kai genēsthe ōs ta paidia ou mē eiselthēte eis tēn basileian tōn ouranōn

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Koninkrijk Gods
Mattheus 19:14, 1 Corinthiers 14:20, 1 Petrus 2:2

Aantekeningen

En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
αμην
Voorwaar
λεγω
zeg Ik

-
υμιν
-
εαν
Indien
μη
gij niet
στραφητε
verandert

-
και
en
γενησθε
wordt

-
ως
gelijk
τα
-
παιδια
de kinderkens
ου
-
μη
-
εισελθητε
ingaan

-
εις
zo zult gij in
την
-
βασιλειαν
het Koninkrijk
των
-
ουρανων
der hemelen

En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!