Mattheus 19:28

SVEn Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.
Steph ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθισεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ
Trans.o de iēsous eipen autois amēn legō ymin oti ymeis oi akolouthēsantes moi en tē palingenesia otan kathisē o yios tou anthrōpou epi thronou doxēs autou kathisesthe kai ymeis epi dōdeka thronous krinontes tas dōdeka phylas tou israēl

Algemeen

Zie ook: Ambten, Amen, Voorwaar, Apostelen, Jezus Christus, Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Troon, Twaalf (getal)
Lukas 22:30

Aantekeningen

En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
die
δε
En
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
αμην
Voorwaar
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
οτι
dat
υμεις
gij
οι
-
ακολουθησαντες
gevolgd zijt

-
μοι
Mij
εν
in
τη
-
παλιγγενεσια
de wedergeboorte
οταν
wanneer
καθιση
zal gezeten zijn

-
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
επι
op
θρονου
den troon
δοξης
heerlijkheid
αυτου
Zijner
καθισεσθε
zult zitten

-
και
ook
υμεις
dat gij
επι
op
δωδεκα
twaalf
θρονους
tronen
κρινοντες
oordelende

-
τας
-
δωδεκα
de twaalf
φυλας
geslachten
του
-
ισραηλ
Israëls

En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!