Mattheus 1:2

ABAbraham verwekte Izaäk, Izaäk verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers,
SVAbraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;
Steph αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους αυτου
Trans.abraam egennēsen ton isaak isaak de egennēsen ton iakōb iakōb de egennēsen ton ioudan kai tous adelphous autou

Algemeen

Zie ook: Abraham, Geslachtsregisters, Izaak, Izak, Jakob, Juda
Genesis 21:2, Genesis 25:26, Genesis 29:35

Aantekeningen

Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αβρααμ
Abraham
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
ισαακ
Izak
ισαακ
Izak
δε
en
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
ιακωβ
Jakob
ιακωβ
Jakob
δε
en
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
ιουδαν
Juda
και
en
τους
-
αδελφους
broeders
αυτου
zijn

Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!