Mattheus 1:24

SVJozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;
Steph διεγερθεισ δε ο ιωσηφ απο του υπνου εποιησεν ως προσεταξεν αυτω ο αγγελος κυριου και παρελαβεν την γυναικα αυτου
Trans.diegertheis̱ de o iōsēph apo tou ypnou epoiēsen ōs prosetaxen autō o angelos kyriou kai parelaben tēn gynaika autou

Algemeen

Zie ook: Engel des Heeren, Engelen, Slapen

Aantekeningen

Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διεγερθεις
opgewekt zijnde

-
δε
dan
ο
-
ιωσηφ
Jozef
απο
van
του
-
υπνου
den slaap
εποιησεν
deed

-
ως
gelijk
προσεταξεν
bevolen had

-
αυτω
tot zich
ο
-
αγγελος
de engel
κυριου
des Heeren
και
en
παρελαβεν
genomen

-
την
-
γυναικα
heeft zijn vrouw
αυτου
hem

Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!