Mattheus 1:3

ABJuda verwekte Perez en Zera bij Thamar, Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram,
SVEn Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;
Steph ιουδας δε εγεννησεν τον φαρες και τον ζαρα εκ της θαμαρ φαρες δε εγεννησεν τον εσρωμ εσρωμ δε εγεννησεν τον αραμ
Trans.ioudas de egennēsen ton phares kai ton zara ek tēs thamar phares de egennēsen ton esrōm esrōm de egennēsen ton aram

Algemeen

Zie ook: Geslachtsregisters, Hezron, Juda, Perez, Ram (persoon), Thamar (v. Juda), Zera, Zerah
Genesis 38:27, Genesis 38:29, Ruth 4:18, Ruth 4:19, 1 Kronieken 2:5, 1 Kronieken 2:9

Aantekeningen

En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιουδας
Juda
δε
En
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
φαρες
Fares
και
en
τον
-
ζαρα
Zara
εκ
bij
της
-
θαμαρ
Thamar
φαρες
Fares
δε
en
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
εσρωμ
Esrom
εσρωμ
Esrom
δε
en
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
αραμ
Aram

En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!