Mattheus 20:10

SVEn de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.
Steph ελθοντες δε οι πρωτοι ενομισαν οτι πλειονα ληψονται και ελαβον και αυτοι ανα δηναριον
Trans.elthontes de oi prōtoi enomisan oti pleiona lēpsontai kai elabon kai autoi ana dēnarion

Algemeen

Zie ook: Denarius, Geld, Munten

Aantekeningen

En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελθοντες
komende

-
δε
En
οι
-
πρωτοι
de eersten
ενομισαν
meenden

-
οτι
dat
πλειονα
zij meer
ληψονται
ontvangen zouden

-
και
en
ελαβον
zij zelven ontvingen

-
και
ook
αυτοι
-
ανα
elk
δηναριον
een penning

En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!