Mattheus 20:2

SVEn als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.
Steph συμφωνησας δε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν απεστειλεν αυτους εις τον αμπελωνα αυτου
Trans.symphōnēsas de meta tōn ergatōn ek dēnariou tēn ēmeran apesteilen autous eis ton ampelōna autou

Algemeen

Zie ook: Arbeider, Denarius, Geld, Munten, Wijngaard

Aantekeningen

En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
-
συμφωνησας
eens geworden was

-
μετα
als hij met
των
-
εργατων
de arbeiders
εκ
voor
δηναριου
een penning
την
-
ημεραν
des daags
απεστειλεν
zond hij

-
αυτους
zijn
εις
heen in
τον
-
αμπελωνα
wijngaard
αυτου
hen

En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!