Mattheus 20:22

SVMaar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.
Steph αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι λεγουσιν αυτω δυναμεθα
Trans.apokritheis de o iēsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dynasthe piein to potērion o egō mellō pinein kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēnai legousin autō dynametha

Algemeen

Zie ook: Drank, Drinken, Jezus Christus
Lukas 12:50, Romeinen 8:26

Aantekeningen

Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordde

-
δε
Maar
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
en zeide

-
ουκ
niet
οιδατε
Gijlieden weet

-
τι
wat
αιτεισθε
gij begeert

-
δυνασθε
kunt gij

-
πιειν
drinken

-
το
-
ποτηριον
den drinkbeker
ο
waarmede
εγω
dien Ik
μελλω
zal

-
πινειν
drinken

-
η
-
το
-
βαπτισμα
met den doop
ο
-
εγω
Ik
βαπτιζομαι
gedoopt worden

-
βαπτισθηναι
gedoopt worde

-
λεγουσιν
Zij zeiden

-
αυτω
tot Hem
δυναμεθα
Wij kunnen

-

Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!