Mattheus 20:29

SVEn als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd.
Steph και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς
Trans.kai ekporeuomenōn autōn apo ierichō ēkolouthēsen autō ochlos polys

Algemeen

Zie ook: Jericho
Markus 10:46, Lukas 18:35

Aantekeningen

En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκπορευομενων
uitgingen

-
αυτων
is Hem
απο
als zij van
ιεριχω
Jericho
ηκολουθησεν
gevolgd

-
αυτω
-
οχλος
schare
πολυς
een grote

En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!