Mattheus 20:9

SVEn als zij kwamen, die ter elfder ure [gehuurd waren], ontvingen zij ieder een penning.
Steph και ελθοντες οι περι την ενδεκατην ωραν ελαβον ανα δηναριον
Trans.kai elthontes oi peri tēn endekatēn ōran elabon ana dēnarion

Algemeen

Zie ook: Denarius, Geld, Munten, Tijd, Uitdrukkingen en gezegden

Aantekeningen

En als zij kwamen, die ter elfder ure [gehuurd waren], ontvingen zij ieder een penning.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ελθοντες
als zij kwamen

-
οι
-
περι
die ter
την
-
ενδεκατην
elfder
ωραν
ure
ελαβον
ontvingen zij

-
ανα
ieder
δηναριον
een penning

En als zij kwamen, die ter elfder ure [gehuurd waren], ontvingen zij ieder een penning.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!