Mattheus 22:42

SVEn zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids [Zoon].
Steph λεγων τι υμιν δοκει περι του χριστου τινος υιος εστιν λεγουσιν αυτω του δαβιδ
Trans.legōn ti ymin dokei peri tou christou tinos yios estin legousin autō tou dabid

Algemeen

Zie ook: David (koning), Jezus Christus

Aantekeningen

En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids [Zoon].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγων
En zeide

-
τι
Wat
υμιν
-
δοκει
dunkt

-
περι
van
του
-
χριστου
den Christus
τινος
Wiens
υιος
Zoon
εστιν
is Hij

-
λεγουσιν
Zij zeiden

-
αυτω
tot Hem
του
-
δαυιδ
Davids

En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids [Zoon].


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!