Mattheus 23:34

SVDaarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij [sommigen] doden en kruisigen, en [sommigen] uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;
Steph δια τουτο ιδου εγω αποστελλω προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις και εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε και εξ αυτων μαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υμων και διωξετε απο πολεως εις πολιν
Trans.dia touto idou egō apostellō pros ymas prophētas kai sophous kai grammateis kai ex autōn apokteneite kai staurōsete kai ex autōn mastigōsete en tais synagōgais ymōn kai diōxete apo poleōs eis polin

Algemeen

Zie ook: Christenvervolging, Schriftgeleerde, Synagoge, Zweepslagen
Mattheus 10:16, Mattheus 10:17, Lukas 10:3, Lukas 11:49, Johannes 16:2, Handelingen 5:40, Handelingen 7:52

Aantekeningen

Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij [sommigen] doden en kruisigen, en [sommigen] uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Daarom
τουτο
-
ιδου
ziet

-
εγω
Ik
αποστελλω
zende

-
προς
tot
υμας
-
προφητας
profeten
και
en
σοφους
wijzen
και
en
γραμματεις
schriftgeleerden
και
en
εξ
uit
αυτων
dezelve
αποκτενειτε
zult gij doden

-
και
en
σταυρωσετε
kruisigen

-
και
en
εξ
uit
αυτων
dezelve
μαστιγωσετε
zult gij geselen

-
εν
in
ταις
-
συναγωγαις
synagogen
υμων
uw
και
en
διωξετε
zult hen vervolgen

-
απο
van
πολεως
stad
εις
tot
πολιν
stad

Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij [sommigen] doden en kruisigen, en [sommigen]uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!