Mattheus 24:23

SVAlsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
Steph τοτε εαν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ωδε μη πιστευσητε
Trans.tote ean tis ymin eipē idou ōde o christos ē ōde mē pisteusēte

Algemeen

Zie ook: Christus (valse), Jezus Christus
Markus 13:21, Lukas 21:8

Aantekeningen

Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Alsdan
εαν
zo
τις
iemand
υμιν
tot ulieden
ειπη
zal zeggen

-
ιδου
Ziet

-
ωδε
hier
ο
-
χριστος
is de Christus
η
of
ωδε
daar
μη
het niet
πιστευσητε
gelooft

-

Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!