Mattheus 25:29

SVWant een iegelijk, die heeft, [dien] zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.
Steph τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται απο δε του μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου
Trans.tō gar echonti panti dothēsetai kai perisseuthēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou

Algemeen

Zie ook: Mattheus 13:12, Markus 4:25, Lukas 8:18, Lukas 19:26

Aantekeningen

Want een iegelijk, die heeft, [dien] zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τω
-
γαρ
Want
εχοντι
die heeft

-
παντι
een iegelijk
δοθησεται
zal gegeven worden

-
και
en
περισσευθησεται
hij zal overvloedig hebben

-
απο
van
δε
maar
του
-
μη
die niet
εχοντος
heeft

-
και
ook
ο
dat
εχει
hij heeft

-
αρθησεται
van dien zal genomen worden

-
απ
-
αυτου
dengene

Want een iegelijk, die heeft, [dien] zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!