Mattheus 27:22

SVPilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen [met] Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.
Steph λεγει αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ιησουν τον λεγομενον χριστον λεγουσιν αυτω παντες σταυρωθητω
Trans.legei autois o pilatos ti oun poiēsō iēsoun ton legomenon christon legousin autō pantes staurōthētō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Kruisiging, Pontius Pilatus

Aantekeningen

Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen [met] Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
ο
Die
πιλατος
Pilatus
τι
Wat
ουν
zal ik dan
ποιησω
doen

-
ιησουν
Jezus
τον
-
λεγομενον
Zij zeiden

-
χριστον
Christus
λεγουσιν
genaamd wordt

-
αυτω
tot hem
παντες
allen
σταυρωθητω
Laat Hem gekruisigd worden

-

Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen [met] Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!