Mattheus 27:40

SVEn zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis.
Steph και λεγοντες ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραις οικοδομων σωσον σεαυτον ει υιος ει του θεου καταβηθι απο του σταυρου
Trans.kai legontes o katalyōn ton naon kai en trisin ēmerais oikodomōn sōson seauton ei yios ei tou theou katabēthi apo tou staurou

Algemeen

Zie ook: Drie (getal), Kruis
Mattheus 26:61, Johannes 2:19

Aantekeningen

En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγοντες
zeggende

-
ο
-
καταλυων
afbreekt

-
τον
-
ναον
Gij, Die den tempel
και
en
εν
in
τρισιν
drie
ημεραις
dagen
οικοδομων
opbouwt

-
σωσον
verlos

-
σεαυτον
Uzelven
ει
Indien
υιος
Gij de Zone
ει
zijt

-
του
-
θεου
Gods
καταβηθι
zo kom af

-
απο
van
του
-
σταυρου
het kruis

En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis.

________

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!