Mattheus 28:16

SVEn de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.
Steph οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εις την γαλιλαιαν εις το ορος ου εταξατο αυτοις ο ιησους
Trans.oi de endeka mathētai eporeuthēsan eis tēn galilaian eis to oros ou etaxato autois o iēsous

Algemeen

Zie ook: Ambten, Galilea, Jezus Christus
Mattheus 26:32, Markus 14:28

Aantekeningen

En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
ενδεκα
de elf
μαθηται
discipelen
επορευθησαν
zijn heengegaan

-
εις
naar
την
-
γαλιλαιαν
Galiléa
εις
naar
το
-
ορος
den berg
ου
waar
εταξατο
bescheiden had

-
αυτοις
hen
ο
-
ιησους
Jezus

En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!