Mattheus 28:20

SVEn ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Steph διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος αμην
Trans.didaskontes autous tērein panta osa eneteilamēn ymin kai idou egō meth ymōn eimi pasas tas ēmeras eōs tēs synteleias tou aiōnos amēn

Algemeen

Zie ook: Eindtijd
Johannes 14:18

Aantekeningen

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
εγω
Ik
μεθ
met
υμων
ulieden
ειμι
ben

-
πασας
alles

τας

de

ημερας

dagen

εως
tot

της

de

συντελειας

voleinding

του

der

αιωνος

wereld

αμην
Amen

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!